Lời ngỏ từ lãnh đạo Hà Sơn Bình

Lời ngỏ từ lãnh đạo Hà Sơn Bình

Việt Nam là một nước có nhiều lợi thế về Nông nghiệp, tuy nhiên, để có một nền Nông nghiệp phát triển bền vững luôn là thách thức và là mục tiêu quan trọng của người dân và Chính phủ. Để thành công với mục tiêu này, Việt Nam rất cần sự chung sức của những

Chi tiết